Integration mot Fortnox Fakturering

Bland företag som arbetar med olika typer av tidredovisningssystem, för att på ett optimalt sätt kunna kostnadseffektivisera sin verksamhet, växer förväntningarna och kraven på integration med olika bokföringssystem. TimeApp är ett populärt system för tid- och projektredovisning; något av ett kompakt affärssystem. Här har man tagit företagens behov på allvar. Nu har man lanserat en…