Samarbete gynnar företagen

I sörmländska Katrineholm finns P&K TimeApp AB med sex medarbetare, som arbetar med att utveckla och marknadsföra sitt eget affärssystem TimeApp. I Norge ligger huvudkontoret för Visma-koncernen, som de senaste tre decennierna vuxit till mer än 7 000 medarbetare i Nordeuropa varav ca 400 i Sverige. Omsättningen ligger på ca 10 miljarder kronor varav ca 700…