Kan Kostnadsräkningen bli bättre?

  TimeApp Advokat är en populär version av TimeApp som används av hundratals advokat- och juristbyråer runt om i landet. Den har en del speciella funktioner som exempelvis utökad jävsök och kostnadsräkning. Just kostnadsräkningen fungerar som en slags faktura som advokaterna förelägger domstolen för en bedömning och fastställande av ersättning för nedlagt arbete.   Reglerna…