En semester utan stress

Prevent är en ideell förening grundad 1942, som verkar inom arbetsmiljöområdet. Syftet är att i samarbete med huvudmännen; Svenskt Näringsliv, LO och PTK förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder, som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Peter Rehnfeldt arbetar på Prevent och han har skrivit en artikel i tidningen;…