Fler undviker upphandlingar

Kritiken mot systemet med offentliga upphandlingar har länge förekommit från flera olika håll, men än så länge verkar våra beslutande politiker stå handfallna. Många nickar instämmande i kritiken, men ingenting händer och regelverket består som tidigare.   Nyligen publicerade Visma en undersökning, som bygger på svar från närmare 400 leverantörer inom olika branscher. Resultat visar…