Tillfälliga begränsningar i supporten

På TimeApp är vår ambition att ha högsta möjliga kvalitet på vår supportfunktion. Vi vill att den ska vara snabb, tillmötesgående och lösningsorienterad. Av kundernas reaktioner upplever vi också att vi som oftast lyckats nå detta. Under en viss tid framöver kan det dock förekomma vissa begränsningar i vår support. Det beror på att vi…