Bli återförsäljare för TimeApp

En av utgångspunkterna i vår strategi att lansera TimeApp har alltid varit att inte bygga upp en egen säljorganisation, utan att satsa på att skapa allianser och ett återförsäljarnät. Vi tycker att vi har ett mycket attraktivt återförsäljarprogram, som bygger på att åstadkomma en ömsesidig win-win-situation för alla parter.   Nu har vi ett samarbete…