MUCF föreslår sänkt rösträtt till 16 år

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar varje år fram en tematisk rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten visar på en engagerad ungdomsgeneration, och inget tyder på att intresset eller deltagandet bland unga minskat över tid. Dock berättar unga, som MUCF intervjuat, att de känner oro för att utsättas…

Lagkrav på digital tillgänglighet – upphov till kunskapsnav

För att skapa digital jämlikhet och ett inkluderande samhälle, är det nödvändigt att det ställs krav på digital tillgänglighet. Därför håller regeringen på att ta fram ett lagförslag, enligt EUs tillgänglighetsdirektiv, om tillgänglighet avseende produkter och tjänster. Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden, ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni…

Exportföretagen ser ljust på framtiden

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt stark konjunktur och är mycket optimistiska inför framtiden. Det visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro, i rapporten Exportkreditbarometern. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar gällande likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet ligger nu på 46, vilket är samma rekordhöga siffra som…

Ändringar i Fortnox integrationen 9/1

Den 9 januari 2022 implementerar Fortnox en större ändring på funktionen för API-integrering. Ändringen påverkar inte befintliga kunder, som redan har en aktiv integrering mot Fortnox. Ändringen från den 9 januari påverkar enbart nya kunder, som vill koppla ihop TimeApp med Fortnox. Detta innebär att det temporärt inte kommer vara möjligt för nya kunder att…

Tips; Hur ändrar jag timkostnad?

I TimeApp har vi gjort det enkelt för er att uppdatera timkostnad för en kod, oavsett om ändringen endast ska gälla för framtida redovisningar eller för samtliga ofakturerade redovisningar. Gör så här; I huvudmenyn navigera till fliken Kontrollpanel>Koder. I listan klickar ni på den kod ni vill göra ändringar på. I fältet Enhetspris anger ni…