En kvinna som ska göra en tidredovisning med sin telefon

Tidredovisning – en nyckelfråga

TimeApp är ett kompakt affärssystem med stor flexibilitet och många funktioner, som är baserat på kostnadseffektiv tid- och projektredovisning. Sedan flera år har flera kommuner och kommunala bolag börjat använda av TimeApp, för att smidigt optimera verksamheten. Exempelvis finns det sedan den 1 januari 2019, en lag; LKBR (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Av…