En klocka på armen och texten "Redovisa din tid i minuter"

Från decimaler till minuter

Domstolsverket har beslutat att förtydliga sina riktlinjer gällande taxa i förornandemål, så att landets advokater fortsättningsvis ska redovisa sina tider utifrån förhörstidens längd under förundersökningen. Det gav oss på TimeApp ett incitament till att snabba på utvecklingen av vårt system för tidrapportering. Numera kan tidrapporteringen ske antingen i form av timmar/minuter eller som decimaler. (Källa:…