Bild som illustrerar att man kan stämpla in med en QR-kod.

Använder ditt företag personalliggare?

Nu är det  8 år sedan lagen om elektronisk personalliggare infördes för byggarbetsplatser i Sverige; den 1 januari 2016. Samtidigt är det lagkrav att ha personalliggare inom branscher som restaurang, hår- och skönhetsvård, fordonsservice, tvätterier samt livsmedels- och tobaksgrossister. Dessa kan använda en analog personalliggare eller en elektronisk. Att ta med i beräkningen, är att…