Nyheter

Supporten tillfälligt utslagen

Olyckligtvis har hela Supporten (inkl backupen) blivit utslagen av vinterkräksjukan, varför vi kommer att ha en begränsad service den allra närmaste tiden. Vi arbetar dock intensivt på att hitta en lösning på situationen och kommer så snart som möjligt att följa upp alla förfrågningar. För att underlätta hanteringen av ärenden rekommenderar vi att man mailar…

Läs mer

Är lågkonjunkturen redan förbi …

Så är det och så har det alltid varit, att den ena nyheten tar ut den andra. Nu är det Nordea som går mot strömmen och menar att lågkonjunkturen redan är historia. – Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten…

Läs mer

Mercedes i samarbete med TimeApp

Sedan en tid tillbaka har Mercedes-återförsäljaren Olofsson Auto AB ett samarbete med TimeApp. Det innebär att om du köper en Mercedes – oaktat personbil, buss eller pickup – får du en värdecheck på TimeApp på inte mindre än 7 500 kronor. Det motsvarar ungefär 55,5 månadsabonnemang med nuvarande prissättning; 135 kronor per användare/månad.   Bara det…

Läs mer

Är en lågkonjunktur på ingång?

Enligt Centrum för Konsumtionsvetenskap finns det flera tecken i den svenska konsumtionen som indikerar att en lågkonjunktur är på väg. Deras forskningsrapport är främst baserad på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och man ser flera tecken som historiskt sett har förebådat en lågkonjunktur som exempelvis;  Färre besök på kvällsrestauranger,…

Läs mer

Får vi en digital e-krona?

Nu är det på gång; Riksbanken ska utveckla en plattform för att i testmiljö undersöka möjligheter och begränsningar för ett digitalt betalningsmedel; en e-krona.  https://www.dn.se/ekonomi/riksbanken-testar-e-kronan-i-nytt-projekt/   En e-krona skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter, där staten står som garant för pengarnas värde. https://www.riksbank.se/sv/betalningar–kontanter/e-krona/ Bra eller dåligt eller äventyrligt … oavsett gäller…

Läs mer

Skatteverket: Svartjobb trots personalliggare

Införandet av personalliggare har inte minskat svartjobben inom byggbranschen, visar en rapport från Skatteverket, skriver tidningen Byggvärlden. Kravet på personalliggare infördes för byggverksamhet den 1 januari 2016. Innan dess hade systemet införts för flera andra branscher som restaurang- och frisörer. Syftet med personalliggare är främst att komma åt problemen med svartjobb.    Inom restaurangbranschen har…

Läs mer

Än så länge får TimeBook vara TimeBook

När vi utvecklade TimeApp som morgondagens kompakta affärssystem, ville vi också optimera funktionerna i systemet. Det innebar bl a att vi vill prioritera den interna kommunikationen inom företagen; ge dem möjlighet att interagera med varandra på ett effektivt och smidigt sätt. Vi ville helt enkelt skapa ett företagsinternt Facebook; ett socialt forum i realtid där…

Läs mer

Personalliggaren – piska eller morot

TimeApp har flera gånger varit aktiv i debatten om Skatteverkets regler och tillämpningar när det gäller personalliggare. Orsaken är att regelverket och hur Skatteverket följer upp det, skapat enorma och helt oacceptabla problem för företagen; inte minst de små och medelstora.   Nu har Skatteverket presenterat en studie; Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare,…

Läs mer

Stolta över våra advokatkunder

I DN söndagen den 15 december fanns en debattartikel, undertecknad av inte mindre än 64 advokater och med rubriken; Det verkliga problemet är åklagare som löper amok. Det var ett inlägg där man tydligt ville visa vikten av att försvarsadvokater fullt ut får möjlighet att företräda sina klienter och att vi har en rättssäkerhet som…

Läs mer

Medpartsregister i TimeApp

Vi har under dagen lanserat en funktion som vi vet är väldigt efterfrågad bland våra advokat- och juristkunder; ett medpartsregister. Inne i sitt register kan man nu skapa medparter samt koppla befintliga medparter mot en klient. All information som man registrerar på en medpart, följer självklart med vid en jävssök i systemet. Medpartsregistret finns endast…

Läs mer